Εκπαιδευτικό Υλικό

Φύλλα εργασίας και Quiz

                   Φύλλα εργασίας και Quiz


Ενότητα 1η: Κεφάλαια 1 - 8 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 2η: Κεφάλαια 9 - 16 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 3η: Κεφάλαια 17 - 23 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 4η: Κεφάλαια 25 - 32 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 5η: Κεφάλαια 33 - 38 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 6η: Κεφάλαια 39 - 43 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 7η: Κεφάλαια 45 - 51 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 8η: Κεφάλαια 52 - 57 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 9η: Κεφάλαια 58 - 63 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Επιλέγω Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1o: Προσανατολισμός στο χώρο
                   Φύλλο εργασίας                   Quiz    Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 2ο: Γεωμετρικά σχήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 3ο: Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 4ο: Οι αριθμοί από το 1 έως το 5
Κεφάλαιο 5ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (I)
Κεφάλαιο 6ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II)
Κεφάλαιο 7ο: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)
Κεφάλαιο 8ο: Επαναληπτικό μάθημα
Κεφάλαιο 9o: Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία
Κεφάλαιο 10ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (I)
Κεφάλαιο 11ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (II)
Κεφάλαιο 12ο: Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα = , > και <
Κεφάλαιο 13ο: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)
Κεφάλαιο 14ο: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
Κεφάλαιο 15ο: Προβλήματα
Κεφάλαιο 16ο: Επαναληπτικό μάθημα
Κεφάλαιο 17ο: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20
Κεφάλαιο 18ο: Αθροίσματα μέχρι το 10
Κεφάλαιο 19ο: Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα
Κεφάλαιο 20ό: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Κεφάλαιο 21ο: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10
Κεφάλαιο 22ο: Προβλήματα
Κεφάλαιο 23ο: Επαναληπτικό μάθημα
Κεφάλαιο 25ο: Οι αριθμοί μέχρι το 50
Κεφάλαιο 26ο: Χάραξη γραμμών
Κεφάλαιο 27ο: Μοτίβα
Κεφάλαιο 28ο: Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό
Κεφάλαιο 29ο: Διάκριση των συμβόλων «+» και «–»
Κεφάλαιο 30ό: Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό
Κεφάλαιο 31ο: Το συμπλήρωμα
Κεφάλαιο 32ο: Επαναληπτικό μάθημα
Κεφάλαιο 33ο: Οργάνωση συλλογών – Οι αριθμοί μέχρι το 50
Κεφάλαιο 34ο: Μονάδες και δεκάδες (Ι)
Κεφάλαιο 35ο: Αθροίσματα με πολλούς όρους
Κεφάλαιο 36ο: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί
Κεφάλαιο 37ο: Προβλήματα
Κεφάλαιο 38ο: Επαναληπτικό μάθημα
Κεφάλαιο 39ο: Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)
Κεφάλαιο 40ό: Γεωμετρικά σχήματα
Κεφάλαιο 41ο: Ο χρόνος
Κεφάλαιο 42ο: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας
Κεφάλαιο 43ο: Επαναληπτικό μάθημα
Κεφάλαιο 45ο: Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά
Κεφάλαιο 46ο: Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών
Κεφάλαιο 47ο: Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας
Κεφάλαιο 48ο: Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα
Κεφάλαιο 49ο: Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί
Κεφάλαιο 50ο: Προβλήματα
Κεφάλαιο 51ο: Επαναληπτικό μάθημα
Κεφάλαιο 52ο: Οι αριθμοί μέχρι το 70
Κεφάλαιο 53ο: Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό
Κεφάλαιο 54ο: Μέτρηση μεγεθών
Κεφάλαιο 55ο: Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών
Κεφάλαιο 56ο: Εισαγωγή στη συμμετρία
Κεφάλαιο 57ο: Επαναληπτικό μάθημα
Κεφάλαιο 58ο: Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήμα
Κεφάλαιο 59ο: Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
Κεφάλαιο 60ό: Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς
Κεφάλαιο 61ο: Χαράξεις σχημάτων – Παζλ και πλακόστρωτο
Κεφάλαιο 62ο: Προβλήματα
Κεφάλαιο 63ο: Επαναληπτικό μάθημα
demo
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 


demo

Επικοινωνία

WizQuiz.gr

Υπεύθυνη Παπαχρήστου Δήμητρα

Email: info@wizquiz.gr

Τηλ: 6938496193 

Πρόσφατα άρθρα

09 Ιανουαρίου 2021
01 Νοεμβρίου 2020
07 Οκτωβρίου 2020

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς