01.Υλικά Σώματα

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


02. Μίγματα

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Επιλέγω Κεφάλαιο

1.Υλικά σώματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
2.Μίγματα
3.Ενέργεια
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
4.Πεπτικό σύστημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
5.Θερμότητα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
6.Ηλεκτρισμός
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
7.Φως
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
8.Ήχος
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
9.Μηχανική
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 

Επικοινωνία

WizQuiz.gr

Υπεύθυνη Παπαχρήστου Δήμητρα

Email: info@wizquiz.gr

Τηλ: 6938496193 

Πρόσφατα άρθρα

09 Ιανουαρίου 2021
01 Νοεμβρίου 2020
07 Οκτωβρίου 2020

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς