Εκπαιδευτικό υλικό

Φύλλα εργασίας και Quiz

                   Φύλλα εργασίας και Quiz


01. Υπενθύμιση – Α' μέρος

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


02. Υπενθύμιση – Β' μέρος

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Επιλέγω κεφάλαιο

Κεφ. 1 Υπενθύμιση – Α' μέρος
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφ. 2 Υπενθύμιση – Β' μέρος
Κεφ. 3 Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
Κεφ. 5 Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 6 Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 7 Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 8 Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 9 Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 10 Πολλαπλάσια και διαιρέτες
Κεφ. 11 Κριτήρια διαιρετότητας
Κεφ. 12 Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 13 Οι κλασματικοί αριθμοί
Κεφ. 14 Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας
Κεφ. 15 Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης
Κεφ. 16 Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων
Κεφ. 17 Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων
Κεφ. 18 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 19 Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα-Αντίστροφοι αριθμοί
Κεφ. 21 Αναγωγή στην κλασματική μονάδα
Κεφ. 22 Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων
Κεφ. 23 Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή
Κεφ. 25 Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί
Κεφ. 26 Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς
Κεφ. 27 Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 28 Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 29 Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 30 Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 31 Η έννοια του ποσοστού
Κεφ. 32 Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών
Κεφ. 33 Οι αρνητικοί αριθμοί
Κεφ. 34 Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα
Κεφ. 35 Ισότητες και ανισότητες
Κεφ. 36 Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες
Κεφ. 37 Προσανατολισμός στον χώρο
Κεφ. 40 Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες
Κεφ. 41 Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές
Κεφ. 42 Καθετότητα – Ύψη τριγώνου
Κεφ. 44 Κύκλος -Μήκος κύκλου
Κεφ. 45 Μονάδες μέτρησης του μήκους
Κεφ. 46 Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος
Κεφ. 47 Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας
Κεφ. 48 Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου
Κεφ. 49 Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος
Κεφ. 50 Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας
Κεφ. 51 Μονάδες μέτρησης της μάζας
Κεφ. 52 Μονάδες μέτρησης του χρόνου

Επικοινωνία

WizQuiz.gr

Υπεύθυνη Παπαχρήστου Δήμητρα

Email: info@wizquiz.gr

Τηλ: 6938496193 

Πρόσφατα άρθρα

09 Ιανουαρίου 2021
01 Νοεμβρίου 2020
07 Οκτωβρίου 2020

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς