Εκπαιδευτικό υλικό

Φύλλα εργασίας και Quiz

          Φύλλα εργασίας και Quiz


01. Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ (Φυσικοί αριθμοί)

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


02. Αριθμοί με... συνοδεία (Δεκαδικοί αριθμοί)

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Στ΄ Δημοτικού

Εδώ μπορείς να επιλέξεις όποια ενότητα θέλεις στα ...

 • Οι 3 πρώτες ενότητες κάθε μαθήματος είναι Δωρεάν! 
 • Μπορείς να επαναλάβεις ένα Quiz όσες φορές θέλεις!
 • Δες και αξιολόγησε τα Αποτελέσματα!
 • Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα Quiz της τάξης σας, αγοράζοντας ΕΔΩ

Επιλέγω Κεφάλαιο Demo

1. Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ (Φυσικοί αριθμοί)
Οn Lline Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
1. Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ (Φυσικοί αριθμοί)
3. Οι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση (Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 

Κεφάλαια

1. Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ (Φυσικοί αριθμοί)
Οn Lline Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
2. Αριθμοί με... συνοδεία (Δεκαδικοί αριθμοί)
3. Οι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση (Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
4. Οι αριθμοί αναμετριούνται (Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών)
5. Προσθέσεις και αφαιρέσεις (Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
6. Οι αριθμοί αναπαράγονται (Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
7. Δίκαιη μοιρασιά! (Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
8. Μαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών (Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις)
9. Μιλώ τη γλώσσα των αριθμών (Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων)
10. Ένα μηχάνημα που μιλάει μαθηματικά μαζί μου (Η χρήση του υπολογιστή τσέπης)

11. Πρόχειροι λογαριασμοί (Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
12. Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς (Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. αριθμών)
13. Μάντεψε το μυστικό κανόνα μου (Κριτήρια διαιρετότητας)
14. Είμαστε και οι πρώτοι! (Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί)
15. Δέντρα με αριθμούς (Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών)
16. Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας (Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π.)
17. Πολλοί μαζί είμαστε πιο δυνατοί (Δυνάμεις)
18. Συσκευασία: «Δέκα σε ένα» (Δυνάμεις του 10)
19. Τι πλάσμα είναι αυτό το... κλάσμα; (Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα)
20. Ποιος θα με βοηθήσει στο μοίρασμα; (Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης)
21. Μπορώ να λέω το ίδιο και με άλλα λόγια! (Ισοδύναμα κλάσματα)
22. Πώς θα μπούμε στη σειρά; (Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων)
23. Η σωστή ενέργεια! (Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων)
24. Ό,τι κι αν κάνεις, εγώ θα πολλαπλασιάζομαι! (Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων)
25. Η εξερεύνηση του άγνωστου! (Η έννοια της μεταβλητής)
26. Μαθαίνω να ισορροπώ! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος)
27. Μαθηματικά σε κίνηση! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος)
28. Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου)
29. Αντανακλάσεις... (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης)
30. Σου δίνουμε το... λόγο μας (Λόγος δυο μεγεθών)
31. Από το λόγο στην αναλογία... τι γλυκό! (Από τους λόγους στις αναλογίες)
32. Αναλογία; Χιαστί θα βρω το χ! (Αναλογίες)
33. Εκφράζομαι...ακριβώς! (Σταθερά και μεταβλητά ποσά)
34. Όταν ανεβαίνω... ανεβαίνεις (Ανάλογα ποσά)
35. Η εύκολη λύση! (Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά)
36. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε! (Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά)
37. Παίρνοντας αποφάσεις! (Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
38. Η απλή μέθοδος των τριών (Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά)
39. Είναι απλό όταν ξέρω τις τρεις τιμές! (Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
40. Συγκρίνω (πο)σωστά % (Εκτιμώ το ποσοστό)
41. Παίζοντας με τα ποσοστά (Βρίσκω το ποσοστό)
42. Ποσοστά της αλλαγής (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή)
43. Από πού έρχομαι; (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή)
44. Για να μη λέμε πολλά... (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό)
45. Αξίζει όσο χίλιες λέξεις... (Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα)
46. Η ώρα των αποφάσεων (Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα)
47. Το πήρες το μήνυμα; (Άλλοι τύποι γραφημάτων)
48. Ο Προκρούστης των αριθμών (Βρίσκω το μέσο όρο)
49. Πόσο μακριά είπες; (Μετρώ το μήκος)
50. Μπορώ να τα σηκώσω; (Μετρώ και λογαριάζω βάρη)
51. Σταμάτα μια στιγμή! (Μετρώ το Χρόνο)
52. Όσο - όσο... (Μετρώ την αξία με χρήματα)
53. Ωραίο σχέδιο! (Γεωμετρικά μοτίβα)
54. Τι είναι αυτό που μας ενώνει; (Αριθμητικά μοτίβα)
55. Πόσο μεγάλωσες! (Σύνθετα μοτίβα)

56. Τα σχήματα του κόσμου! (Γεωμετρικά σχήματα - Πολύγωνα)
57. Μεγάλη α...γωνία στη γωνία! (Γωνίες)
58. Συνάντηση κορυφής! (Σχεδιάζω γωνίες)

59. 'Εχω μεγάλα σχέδια! (Μεγεθύνω - μικραίνω σχήματα)
60. Αντανακλάσεις (Αξονική συμμετρία)
61. Καλύπτω, βάφω, σκεπάζω (Μετρώ επιφάνειες)
62. Πλαγιάζω αλλά δεν αλλάζω! (Βρίσκω το εμβαδά παραλληλογράμμου)
63. Αδυνάτισα! Μισός έμεινα! (Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου)
64. Το εμβαδό τραπεζίου;; (Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου)
65. Κόβω κύκλους! (Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου)
66. Να το κάνω πακέτο; (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα)
67. Συναρμολογώντας κομμάτια (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές)
68. Να το τυλίξω; (Κύλινδρος)
69. Γέμισε; Χωράω κι εγώ; (Όγκος - Χωρητικότητα)
70. Κύβοι και κιβώτια (Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου)
71. Τύπος συντηρητικός! (Όγκος κυλίνδρου)

Επικοινωνία

WizQuiz.gr

Υπεύθυνη Παπαχρήστου Δήμητρα

Email: info@wizquiz.gr

Τηλ: 6938496193 

Πρόσφατα άρθρα

09 Ιανουαρίου 2021
01 Νοεμβρίου 2020
07 Οκτωβρίου 2020

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς