Εκπαιδευτικό υλικό

Φύλλα εργασίας και Quiz

          Φύλλα εργασίας και Quiz


Ενότητα 1η: Κεφάλαια 1 - 8 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 2η: Κεφάλαια 9 - 15 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 3η: Κεφάλαια 16 - 23 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 4η: Κεφάλαια 24 - 28 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 5η: Κεφάλαια 29 - 33 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 6η: Κεφάλαια 34 - 40 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 7η: Κεφάλαια 41 - 44 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


Ενότητα 8η: Κεφάλαια 45 - 50 Επαναληπτικό

Quiz & Φύλλα Εργασίας 

                             Παίζω Οn Line

Κατεβάστε & Εκτυπώστε

Αν επιθυμείτε να έχετε το Quiz  με τη μορφή εκτυπώσιμου  Φύλλου εργασίας  επιλέξτε:


 • Οι 3 πρώτες ενότητες κάθε μαθήματος είναι Δωρεάν! 
 • Μπορείς να επαναλάβεις ένα Quiz όσες φορές θέλεις!
 • Δες και αξιολόγησε τα Αποτελέσματα!
 • Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα Quiz της τάξης σας, αγοράζοντας ΕΔΩ

Επιλέγω Κεφάλαιο Demo

1. Tι έμαθα στην Α´ τάξη
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
2. Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω
3. Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα  

Επιλέγω Κεφάλαιο

1. Tι έμαθα στην Α´ τάξη
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
2. Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω
3. Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
4. Μετρώ με εκατοστόμετρα
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
5. Λύνω προβλήματα: Tα βήματα που ακολουθώ
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
6. Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
7. Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
8. Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
1ο Επαναληπτικό Κεφάλαια 1– 8
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
9. Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
10. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις Oι αριθμοί-στόχοι
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
11. Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
12. Υπολογίζω τα ρέστα
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
13. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
14. Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
15. Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
2ο Επαναληπτικό Κεφάλαια 9– 15
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
16. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
17. Yπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Eισαγωγή στην προπαίδεια.
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
18. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
19. Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Eισαγωγή στην προπαίδεια
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
20. Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
21. Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
22. Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
23. Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Tο συμπλήρωμα του 100
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
3ο Επαναληπτικό Κεφάλαια 16– 23
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
24. Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
25. Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
26. Βρίσκω την προπαίδεια του 8
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
27. Βρίσκω την προπαίδεια του 7
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
28. Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
4ο Επαναληπτικό Κεφάλαια 24– 28
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
29. Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
30. Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
31. Καλύπτω επιφάνειες
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
32. Μετρώ τον χρόνο που πέρασε
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
33. Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
5ο Επαναληπτικό Κεφάλαια 29 – 33
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
34. Yπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
35. Yπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
36. Yπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
37. Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
38. Μετρώ το βάρος (α)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
39. Mετρώ το βάρος: Tο κιλό και το γραμμάριο (β)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
40. Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
6ο Επαναληπτικό Κεφάλαια 34– 40
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
41. Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
42. Γνωρίζω το μέτρο
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
43. Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
44. Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
7ο Επαναληπτικό Κεφάλαια 41– 44
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
45. Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
46. Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (α)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
47. Διαβάζω το ρολόι: H ώρα «ακριβώς»
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
48. Διαβάζω το ρολόι: H ώρα «και μισή»
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
49. Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). H εκτίμηση στους υπολογισμούς
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
50. Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα
8ο Επαναληπτικό Κεφάλαια 45–50
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
51. Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
52. Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
53. Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα 
54. Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                       Αποτελέσματα

Επικοινωνία

WizQuiz.gr

Υπεύθυνη Παπαχρήστου Δήμητρα

Email: info@wizquiz.gr

Τηλ: 6938496193 

Πρόσφατα άρθρα

09 Ιανουαρίου 2021
01 Νοεμβρίου 2020
07 Οκτωβρίου 2020

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς