Κριτήρια Αξιολόγησης Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού

Κριτήρια Αξιολόγησης Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού

  • 146

Κριτήρια Αξιολόγησης Γλώσσας Δ΄Δημοτικού

Ενότητες

3η Ενότητα: Tο σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία
8η Ενότητα: Χριστός γεννάται
10η Ενότητα: Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα
12η Ενότητα: Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
15η Ενότητα: Χριστός Ανέστη!
8.99€

Κριτήρια αξιολόγησης