Συνώνυμα Αντώνυμα

Συνώνυμα Αντώνυμα

 • 5
(0 Βαθμοί)

Εδώ θα βρείτε  On Line Quiz και Φύλλα Εργασίας των 10 ερωτήσεων με σκοπό να μάθουν τα παιδιά τα συνώνυμα και  αντώνυμα 200 λέξεων με παιγνιώδη τρόπο

Τα τεστ διατίθενται σε διαφορετικά πρότυπα ώστε να καλύψουν στοχευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες:

Πιο συγκεκριμένα :


On Line Quiz αυτόματης διόρθωσης που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση και στην ανατροφοδότηση με παιγνιδιώδη τρόπο.

Φύλλα Εργασίας με μορφή  Quiz Πολλαπλής επιλογής που αποσκοπούν στην εκτίμηση του βαθμού κατανόησης της ύλης.

Πλαίσιο Γραφής για την αξιλόγηση της ικανότητας ανάλυσης

Λύσεις των Φύλλων Εργασίας  για αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

Προσοχή!! Η συμμετοχή των παιδιών στα Οn Line Quiz θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά με διακριτό ψευδώνυμο (και όχι το πραγματικό σας όνομα) ώστε αφενός να είναι εφικτός ο εντοπισμός και η ανάγνωση των αποτελεσμάτων από το παιδί και τον γονέα-κηδεμόνα του ή τον εκπαιδευτικό που του ανέθεσε την εκτέλεση του Quiz και αφετέρου να εξασφαλίζεται πλήρως η συμβατότητα με την κοινοτική οδηγία GTPR για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ψευδώνυμα που παραπέμπουν σε κανονικά ονόματα ή περιλαμβάνουν απρεπής η προσβλητικές λέξεις θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.

Ενότητες

Συνώνυμα 03
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Συνώνυμα 04
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Συνώνυμα 05
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Συνώνυμα 06
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Συνώνυμα 07
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz
Συνώνυμα 08
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Συνώνυμα 09
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Συνώνυμα 10
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 01
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 02
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 03
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 04
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 05
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 06
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 07
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 08
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 09
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
Αντώνυμα 10
 • Παίξτε On Line Quiz
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας Πλαίσιο Γραφής
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
2.99€
5.00€

On Line Quiz

Πολ/πλής επιλογής

Φύλλα Εργασίας

Πολ/πλής επιλογής

Πλαίσιο Γραφής

Λύσεις Φύλλων Εργασίας
>  
 

Σχετικά μαθήματα

Συνώνυμα Αντώνυμα Παίζω και μαθαίνω
2.99€
5.00€
40% έκπτωση

Συνώνυμα Αντώνυμα