Σταυρόλεξο Ιστορία Δ΄ Δημοτικού

Σταυρόλεξο Ιστορία Δ΄ Δημοτικού

  • 143

Εδώ θα βρείτε για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου On Line Quiz Σταυρόλεξο και Φύλλα Εργασίας Σταυρόλεξο με ερωτήσεις που καλύπτουν τo σύνολο της ύλης της ενότητας.

Τα τεστ διατίθενται σε διαφορετικά πρότυπα ώστε να καλύψουν στοχευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες:

Πιο συγκεκριμένα :


On Line Quiz Σταυρόλεξο  αυτόματης διόρθωσης που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση και στην ανατροφοδότηση με παιγνιώδη τρόπο.

Φύλλα Εργασίας με Σταυρόλεξο που αποσκοπούν στην εκτίμηση του βαθμού κατανόησης της ύλης.

Λύσεις των Φύλλων Εργασίας  για αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

Προσοχή!! Η συμμετοχή των παιδιών στα Οn Line Quiz θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά με διακριτό ψευδώνυμο (και όχι το πραγματικό σας όνομα) ώστε αφενός να είναι εφικτός ο εντοπισμός και η ανάγνωση των αποτελεσμάτων από το παιδί και τον γονέα-κηδεμόνα του ή τον εκπαιδευτικό που του ανέθεσε την εκτέλεση του Quiz και αφετέρου να εξασφαλίζεται πλήρως η συμβατότητα με την κοινοτική οδηγία GTPR για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ψευδώνυμα που παραπέμπουν σε κανονικά ονόματα ή περιλαμβάνουν απρεπής η προσβλητικές λέξεις θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.

Ενότητες

21. Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή
7.00€

Οn Line Quiz

Σταυρόλεξο

Φύλλα Εργασίας

Σταυρόλεξο

Λύσεις Φύλλων Εργασίας